สถิติ
เปิดเมื่อ16/12/2014
อัพเดท8/01/2015
ผู้เข้าชม329022
แสดงหน้า419019
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชร

อ่าน 4145 | ตอบ 182
จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น ' พระยาวชิรปราการ' ต่อมาในปี พ . ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร
 
ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า ' เมืองชากังราว' และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ. ศ. 1890 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิงคือ “ เมืองนครชุม ”
 
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง กำแพงเมืองไว้ว่า ' เป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย
 
ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน ' อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร' ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
ความคิดเห็น :
71
อ้างอิง

ADCSD
Extraordinary results! And what a changeover for me! I am really glad that I chose them for work! I would suggest them to everyone. They are amazing in their work! Blog Comments
 
ADCSD [137.59.220.xxx] เมื่อ 25/12/2022 13:29
72
อ้างอิง

seo expert
I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. viva88
 
seo expert [103.75.244.xxx] เมื่อ 26/12/2022 15:03
73
อ้างอิง

ADCSD
What an amazing delivery timing and service! I am really glad that I chose them for my work! Not disappointed a bit! I would suggest them to everyone! They are great! slot online
 
ADCSD [137.59.220.xxx] เมื่อ 27/12/2022 00:57
74
อ้างอิง

seo expert
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. Òîçè óåáñàéò
 
seo expert [103.75.247.xxx] เมื่อ 28/12/2022 20:02
75
อ้างอิง

ADCSD
Smash!! Going to recommend it to everyone!! Incredible service and great staff support and gracefulness! You all should try them atleast once! Recommended to everyone! Backlinks
 
ADCSD [137.59.220.xxx] เมื่อ 29/12/2022 17:54
76
อ้างอิง

Reem Sultan
  Quote from Debra Lee 25 Aug 2022, 08:25   
Reactive and desiring topic it was for all the new ones, but there are also very beneficial and effective Dubai MBA Assignment Writers available in throughout UAE thesedays so perfectly. 
 
Reem Sultan [185.242.7.xxx] เมื่อ 29/12/2022 19:12
77
อ้างอิง

카지노게임사이트
When I read an article on this topic,카지노게임사이트 the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand..  My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? 
 
카지노게임사이트 [27.71.121.xxx] เมื่อ 30/12/2022 11:33
78
อ้างอิง

seo expert
Efficiently written information. It will be profitable to anybody who utilizes it, counting me. Keep up the good work. For certain I will review out more posts day in and day out. Science Pins
 
seo expert [116.206.65.xxx] เมื่อ 31/12/2022 20:32
79
อ้างอิง

otaquanii12
I am really surprised how great services they offer at very affordable prices! Such amazing and decent options for us! I would like to recommend them to everyone! They are perfect in their work! Quickez Challenge
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.google.nl/url?q=https://www.facebook.com/people/Quickez-Challenge/100089009053713/
otaquanii12 [137.59.144.xxx] เมื่อ 1/01/2023 14:43
80
อ้างอิง

ADCSD
Completely shocked by the results of this site! I cannot find any difficulty using it. Works perfectly and very easy to execute as well! 5 stars for them! Suggested to everyone!  judi SEO
 
ADCSD [137.59.220.xxx] เมื่อ 3/01/2023 03:11
12345678910111213141516171819
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :