สถิติ
เปิดเมื่อ16/12/2014
อัพเดท8/01/2015
ผู้เข้าชม328926
แสดงหน้า418918
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชร

อ่าน 4139 | ตอบ 182
จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น ' พระยาวชิรปราการ' ต่อมาในปี พ . ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร
 
ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า ' เมืองชากังราว' และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ. ศ. 1890 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิงคือ “ เมืองนครชุม ”
 
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง กำแพงเมืองไว้ว่า ' เป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย
 
ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน ' อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร' ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
ความคิดเห็น :
141
อ้างอิง

Victor Patrick
You've come this far and I think that's great, keep chasing your dreams and one day you'll reach the top and then you'll see how great you've become . Dave The Diver 
 
Victor Patrick [42.114.162.xxx] เมื่อ 17/07/2023 09:18
142
อ้างอิง

Albina
I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material. This is great content. rabbit breeds
 
Albina [116.206.66.xxx] เมื่อ 20/07/2023 14:38
143
อ้างอิง

sad
I am really surprised how great services they offer at very informative platform! Such an amazing setup for our problems! I would like to recommend them to everyone! They are perfect in their work! addiction recovery
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://m.technoresort.myreadyweb.com/article/topic-53394.html
sad [119.73.103.xxx] เมื่อ 22/07/2023 20:37
144
อ้างอิง

wedsdfs
The mentioned site is like a great assistance for all the people trying to connect to someone like them, for further information take a look at their site! They are amazing! twitch viewer promotion
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://m.technoresort.myreadyweb.com/article/topic-53394-15.html#143
wedsdfs [119.73.102.xxx] เมื่อ 23/07/2023 19:42
145
อ้างอิง

Emma
Your post is fascinating and remarkable in its format! I find it to be quite useful and informative, and I eagerly await your next communication. The Password Game
 
Emma [42.118.48.xxx] เมื่อ 24/07/2023 10:12
146
อ้างอิง

james alot
Hi, I just discovered your weblog via yahoo. Your post is truly applicable to my life at this moment, and I’m really delighted I discovered your website.

kiss918
 
james alot [119.152.230.xxx] เมื่อ 7/08/2023 19:13
147
อ้างอิง

토토사이트
This is certainly a very excellent advertisement, and people are very distressed when browsing. In fact, almost every day you discover the risks associated with accessing small things. 토토사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totowho.com
토토사이트 [13.212.49.xxx] เมื่อ 9/08/2023 13:37
148
อ้างอิง

Reading Posts
Journey through the virtual library of ReadingPosts, where captivating stories and informative articles await. Embark on a literary adventure like never before. Reading Posts
 
Reading Posts [137.59.221.xxx] เมื่อ 9/08/2023 18:05
149
อ้างอิง

james alot
Sorry for that large evaluation, but I am truly caring the brand new Microsoft zune, and hope this, as well as the exceptional reviews some other men and women wrote, will help you determine if it is the proper choice for you.

DATA HK
 
james alot [119.157.75.xxx] เมื่อ 10/08/2023 20:01
150
อ้างอิง

james alot
Thanks for your submission. Another item is that just being a photographer includes not only problems in catching award-winning photographs but in addition hardships in establishing the best video camera suited to your needs and most especially struggles in maintaining the quality of your camera. This can be very true and obvious for those photography enthusiasts that are directly into capturing the nature’s eye-catching scenes : the mountains, the actual forests, the actual wild or even the seas. Going to these amazing places surely requires a digicam that can surpass the wild’s hard conditions.

curtains with patterned
 
james alot [182.190.216.xxx] เมื่อ 13/08/2023 21:44
12345678910111213141516171819
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :